Hướng tới thành công

Hướng tới thành công

Internet of Thing (IoT)

Internet of Thing (IoT)

Năng lượng xanh

Năng lượng xanh

Người tạo nên giá trị

Người tạo nên giá trị

Sức mạnh trí tuệ

Sức mạnh trí tuệ

Tương lai tươi sáng

Tương lai tươi sáng

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ tiên tiến

Công nghệ Xanh

Công nghệ Xanh

Công nghệ với cuộc sống

Công nghệ với cuộc sống

Du lịch

 

Không có gì bằng một chuyến đi chơi tập thể để nâng cao tinh thần của nhân viên và khuyến khích tinh thần đồng đội tại nơi làm việc. Tập thể làm việc tuyệt vời là một trong những yếu tố quan trọng liên quan đến sự thành công của công ty. Chuyến đi chơi tập thể của công ty là một cách tuyệt vời để liên kết các nhóm gần gũi hơn và giúp phá vỡ sự ngăn cách với các nhân viên mới.
Có rất nhiều lý do khác nhau giải thích tại sao các công ty tốt hay tổ chức đi chơi tập thể. Một số lý do bao gồm:

- Cải thiện giao tiếp
- Thúc đẩy tinh thần và động lực cho người lao động
- Phá băng để giúp nhận biết nhau hơn
- Học và hiểu về những điểm mạnh và điểm yếu của nhau
Trong khi một số công ty nghĩ rằng đó là một sự lãng phí nguồn lực, thời gian và tiền bạc mà các công ty có thể chi trả thẳng cho các nhân viên của mình khi họ coi việc đi chơi tập thể là không cần thiết, thì có những công ty khá tốt, thường hay tổ chức các cuộc đi chơi tập thể và tổ chức các sự kiện thường xuyên như là một ưu tiên. Việc lên lịch trình đi chơi như vậy có thể gặt hái được nhiều lợi ích như là một số bài học có giá trị có thể đạt được từ sự tham gia của nhân viên.

Ban Giám đốc có thể xây dựng tinh thần khi tất cả các nhân viên đều làm việc theo các mục tiêu chung trong khi các nhân viên cũng có thể sử dụng các công cụ và chiến lược mà họ có được từ sự kiện này và mang chúng trở lại công việc.

  

  

 

                             Nghỉ hè                                                                   Thạch lâm                                                                  Nam Ninh

  

                       Trung quốc 2018                                                        Tây An 2019                                                      Lăng mộ Tần Thủy Hoàng

 

Đang xử lý...