Bound to the success

Bound to the success

Brain Power

Brain Power

Brilliant future

Brilliant future

Green energy

Green energy

Value Creator

Value Creator

Innovative Technology

Innovative Technology

Green Technology

Green Technology

Life with Technology

Life with Technology

The change we need

02:02:00 27/02/2016

"The change we need"

Khẩu hiệu trong cuộc vận động tranh cử năm 2008 của Tổng thống Mỹ Obama nói lên sự cần thiết “thay đổi” trong quá trình vận động phát triển của xã hội loài người.

Sự “thay đổi” này phần nào được thể hiện trong việc trang bị Hệ thống Quản lý và Giám sát Điện năng (PMS) thuộc công trình Trung tâm thương mại Chợ Mơ do Vinaconex làm Chủ đầu tư.

Hệ thống có giá trị không lớn nhưng chính là sự khởi đầu của quá trình “thay đổi” trong việc khai thác và sử dụng hiệu quả điện năng trong một Doanh nghiệp hàng đầu thuộc Bộ Xây Dựng.

Xuất phát từ nhu cầu có đủ điện năng tiêu thụ để phục vụ kinh doanh sản xuất, đến nay Vinaconex đã chú trọng đến việc sử dụng hợp lý và hiệu quả điện năng thông qua Hệ thống Quản lý và Giám sát Điện năng.

Việc làm này không chỉ là tín hiệu đáng mừng trong quá trình thực hành tiết kiệm của toàn xã hội mà còn đem lại những lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp như giảm chi phí sử dụng điện, nâng cao tuổi thọ của thiết bị điện, hỗ trợ công tác bảo hành bảo trì,…

Hơn nữa việc sử dụng hợp lý và hiệu quả điện năng của các Doanh nghiệp và cộng đồng sẽ góp phần làm giảm áp lực đầu tư cho ngành Điện nói riêng và cho toàn xã hội nói chung.

Vì vậy việc sử dụng Hệ thống Quản lý và Giám sát Điện năng là xu hướng tất yếu và quan trọng trong chiến lược Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa của đất nước trong quá trình hội nhập.

Chúng tôi hi vọng rằng ý thức tiết kiệm điện năng của Vinaconex sẽ được phát huy và nhân rộng nhiều hơn nữa trong tương lai. 

 

Processing...