Bound to the success

Bound to the success

Brain Power

Brain Power

Brilliant future

Brilliant future

Green energy

Green energy

Value Creator

Value Creator

Innovative Technology

Innovative Technology

Green Technology

Green Technology

Life with Technology

Life with Technology

Landmark 81

04:05:00 15/05/2017

Từ cuối năm 2017 công ty TNHH Kỹ thuật T&D đã tham gia cung cấp vật tư thiết bị cho công trình tòa nhà cao nhất Việt nam như: Hê thống chống sét, hệ thống cầu dao cách ly, hệ thống cảm biến bảo vệ môi trường (CO, CO2..),...

Chất lượng sản phẩm đã được kiểm chứng trong cơn giông ngày 9/05/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh

 

Processing...